Lege oharrakDefinizioak  

Bezeroa : Kode zibileko 1123. eta onodorengo artikuluen arabera gai den profesional, pertsona fisiko edo pertsona moral oro, hemengo baldintza orokorretako webgunea bisitatzen duena. 
Laguntzak eta zerbitzuak : https://www.hedabideak.eus-ek bezeroen eskura ematen dituenak.:
Edukia : Webgunean aurkeztua den informazioko osagai multzoa, bereziki testuak eta irudiak.
Erabiltzailea : gorago aipatu webgunea darabilen internauta.
Informazio pertsonalak : « zuzenki edo ez, dagozkien pertsonen identifikatzea ahalbidetzen duten informazioak, edozein moldekoak izanik ere. » (1978ko urtarrilaren 6ko legeko 78-17 zenbakia, 4.artikulua).
« Pertsonalki dagozkion datuak », « dagokion pertsona » « azpitratatzaile » eta « datu sentsibleak » hitzek, Datuen Zaintzarako Araudi Orokorrak definitu zentzua daukate. (RGPD : n° 2016-679) PD : n° 2016-679) 

1. Webgunearen aurkezpena.  

2004ko ekainaren 21eko  2004-575 zenbakidun legeko 6. Artikuluaren arabera, ekonomia numerikoan konfiantza izateko,  https://www.hedabideak.eus webgunearen erabiltzaileei argiki adierazia zaie nor izanen diren mintzalari ezberdinak, obratze eta jarraipen aldetik :
Jabea: Euskal Hedabideak elkartea– Landagoien bidea 875 - 64480 UZTARITZE
Jabea : Eki Pagoaga – 07 71 61 70 98
Argitalpen arduraduna pertsona fisiko edo pertsona moral bat da.
Webmaster  : Hodei - info@hodei.net
Zerbitzaria  : Odoo S.A. - Chaussée de Namur, 40 -  1367 Grand-Rosière - Belgique
Datuen zaintzarako ordezkaria : Eki Pagoaga – info@hedabideak.eus

2. Webgunearen eta bertan proposatuak diren zerbitzuen erabiltzeko baldintza orokorrak.  

Gogoaren obra bat da webgunea, jabetza intelektualaren kodeak eta berari dagozkion nazioarteko araudiek babesten dutena.
Bezeroak ez ditzake edonola ere berriz erabili, eman edo ustiatu bere kondu, webguneko osagai edo obrak, edo berauen zatiak.
https://www.hedabideak.eus webgunearen erabilpenak berekin dakar, hemen idatzita dauden erabilpenerako baldintza orokorren onarpen osoa. Baldintza orokor horiek edonoiz alda edo osa daitezke; beraz, https://www.hedabideak.eus webgunearen erabiltzaileak erregularki berauen ikuskatzera gonbidatuak dira.
Webgune hau ontsalaz edonoiz erabil daiteke. Halere, https://www.hedabideak.eus,-ek moztura bat erabaki dezake, mantentze teknikorako. Kasu horretan, esku hartze horren egun eta orduak aitzinetik komunikatuko zaizkie erabitzaileei.

https://www.hedabideak.eus  webgunea, erregularki eguneratzen du https://www.hedabideak.eus -ek. Bide berez, lege aipamenak edonoiz aldatuak izan daitezke: haatik, erabiltzaileak bete behar ditu ; hargatik gonbidatua da ahal bezain maiz legea ikuskatzera.


3. Eman zerbitzuen deskribapena.  

https://www.hedabideak.eus webgunearen egitekoa, elkartearen jarduera guzietaz informazioa ematea da..

https://www.hedabideak.eus saiatzen da, https://www.hedabideak.eus-en ahal bezain informazio argien ematera. Hala ere, eguneratze lanean ahanzteetaz, zehaztasun ezaz eta eskasiaz ez daiteke arduradun izan, beragatik edo informazioak hornitzen dizkion partaide batengatik badira ere..

https://www.hedabideak.eus webgunean agertzen diren informazioak oro molde adierazgarrian emanak dira eta bilakagarriak izan daitezke. Bestalde, https://www.hedabideak.eus webgunean dauden argibideak ez dira osoak. Linean ezarriz geroztik gertatu aldaketen baldintzapean emanak dira.

4. Datu teknikoetaz kontratuzko mugatzeak.  

JavaScript teknologia darabil webguneak.
Webgunea erabiltzetik datozen kalte materialetaz ez daiteke webgunea arduradun izan .Gainera, webgunean sartzeko material berri baten bidez egitera engaiatzen da erabiltzailea: birusik gabeko materiala eta eguneratua den azken belaunaldiko nabigatzaile batekin.
https://www.hedabideak.eus webgunea Europar Batasuneko lurraldean dagoen hornitzaile baten etxean aterpetua da, Datuen Zaintzarako Araudi Orokorreko neurrien arabera, (RGPD : n° 2016-679).  
Helburua da heltze erraztasun tasa hoberena segurtatuko duen zerbitzua ekartzea. Aterpetzaileak bere zerbitzuaren jarraipena segurtatzen du egunean 24 orduz, urteko egun oroz. Halere aterpetze zerbitzua motz dezake, ahal bezain epe laburrentzat, bere infraestrukturen mantentzeko, hobetzeko,  akatsak konpontzeko edo Laguntza eta Zerbitzuek trafiko guziz anormala sortzen badute. 
https://www.hedabideak.eus eta aterpetzailea ez daitezke arduradun ekarriak izan, internet sarea, telefono lineak edo material informatikak eta telefoniak ez funtzionatzeagatik, batez ere sarea gainezka izanaren ondorioz zerbitzatzailera ezin heldua delarik.


5. Jabetza intelektuala eta faltsutzeak.  

https://www.hedabideak.eus jabetza intelektualaren eskubideen jabe da eta webgunean helgarri diren osagaien erabilpen eskubideak bereak ditu, hala nola testu, irudi, grafismo, logo eta ikonoenak.

Webguneko osagai oso edo zati baten kopiatze, irudikatze, aldatze, publikatze, egokitze oro debekatua da, bidea edo egin-moldea edozein izanik ere, salbu https://www.hedabideak.eus-en baimen idatzia aitzinetik ukanik.
Webgunearen eta bertako edozein osagairen ustiapen oro faltsutze bat balitz bezala kontsideratua izanen da eta Jabetza intelektual Kodeko L.335-2 artikuluen eta ondorengoen arabera auzipetua.

5.1 Argazki kredituak:
- Harrera orrialdeko argazkiak: 
>>   Vincentiu Solomon on Unsplash
>> © Guillaume Fauveau (Kazeta)
- Agentzia orrialdeko argazkiak:
>> © Izarte komunikazioa
>> © Leon on Unsplash
- Eskaintzak orrialdeko argazkiak:
>> © Bank Phrom on Unsplash
- Berriak orrialdeko argazkiak:
>> © Rodion Kutsaev on Unsplash
>> © Hedabideak
- Kanaldude orrialdeko argazkiake: Kanaldude / Hedabideak
- Euskal Irratiak orrialdeko argazkiak: Euskal Irratiak / Hedabideak
- Herria orrialdeko argazkiak: Herria / Hedabideak
- Ipar Euskal Herriko Hitza orrialdeko argazkiak: Ipar Euskal Herriko Hitza / Hedabideak
- Kazeta orrialdeko argazkiak: Guillaume Fauveau (Kazeta) / Hedabideak
- Eskertze orrialdearen argazkia: © Wilhelm Gunkel on Unsplash

5.2 Grafismoa:
  Izarte komunikazioa / Hedabideak

5.3 Bideoak:
- Harrera orrialdeko bideoak: Sabina Hourcade / Hedabideak
- Kanaldude orrialdeko bideoak: Kanaldude / Hedabideak

6. Erantzunkizun mugatzeak.  

https://www.hedabideak.eus webgunearen argitaratzaile gisa ari da. https://www.hedabideak.eus  publikatzen duen edukiaren kalitateaz eta egiazkotasunaz arduratzen da..
https://www.hedabideak.eus ez da, https://www.hedabideak.eus, webgunera sartzerakoan erabiltzailearen materialari gertatu zuzeneko edo zeharkako kalteen arduradun, erabilia den materiala ez bada. 4. punduan seinalatuak diren zehaztapenen araberakoa, hala nola bug edo batera ezintasun bat agertzerakoan.
https://www.hedabideak.eus ez daiteke ere zeharkako kalteetaz arduradun izan, adibidez, merkatu edo xantza galtze batetaz, berau https://www.hedabideak.eus.
.
Espazio interaktiboak (harremanetarako gunean galderak egiteko aukera) erabiltzaileen eskura daude. 
Webgunearen erabiltzearen ondorioz gertatzen direlarik. https://www.hedabideak.eus bere esku dauka aitzin abisurik gabe, eremu horretan ezarri eduki oro ezabatzeko eskubidea, Frantzian aplikatua den legediaren kontrakoa balitz, bereziki datuen zaintzaren neurrien aldetik. Hala gertatuko balitz, https://www.hedabideak.eus-k erabiltzailearen erantzunkizun zibil edo penala jokoan emateko eskubidea ere datxik, batez ere  arrazista, omen zikintze edo prnografia  izaerako mezuen kasuan, euskarria edozein izanik ere (testua, argazkia…).


7. Datu pertsonalen kudeaketa.  

Marketing komunikazioari dagozkion araubideetaz jakinean emana da bezeroa : 2014ko ekainaren 21eko legeaz,  Ekonomia Numerikoari buruzko konfiantza aldetik, bai eta, Datuen Zaintzarako Araudi Orokorraren aldetik (RGPD : n° 2016-679).

7.1 Datu pertsonalen bilketaz arduradun
Erabiltzailearen kondu pertsonala eta webgunean nabigatzea sortzearen karietara bildu kondu pertsonalentzat, Datu Pertsonalen datu trataeraren arduraduna Euskal Hedabideak da.   https://www.hedabideak.eus-en ordezkaria,  lezgezko ordezkaria Betbeder Christophe da.
Biltzen dituen datuen trataeraren arduradun gisa, indarrean dauden legezko neurrien errespetatzera engaiatzen da https://www.hedabideak.eus. Bezeroaren esku da bereziki, datu horien trataeraren helburuen finkatzea, bere prospekzio bezeroei, beraien onespena bildu eta, beraien datu pertsonalen trataerari buruzko informazio oso baten hornitzea eta errealitatearen araberako trataera erregistro baten atxikitzea. 
 https://www.hedabideak.eus-ek datu pertsonalak tratatzen dituen aldiro, arrazoizko neurri guziak hartzen ditu datu pertsonalen egiatasunaz eta egokitasunaz segurtatzeko, https://www.hedabideak.eus-ek tratatzen dituen helburuei begira.
 
7.2 Bildu datuen helburua 
https://www.hedabideak.eus-ek datuen zati bat edo osotasuna trata dezake :
o  Webgunean nabegatzea eta erabiltzaileak galdegin laguntza-zerbitzuen kudeaketa eta trazabilitatea ahalbidetzeko : webgunearen konekzioa eta erabilpena, fakturazioa, eskaeren historikoa, etabar…
o  Aitzinetik abisatzeko eta iruzur informatikoaren (spamming, hacking…) kontra borrokatzeko : nabegazioarentzat erabili material elektronikoa, IP helbidea, pasahitza (hashé).
o  Webgunean nabegatzea hobetzeko : konekzio eta erabilpen datuak.
o  Satisfamendu inkesta aukera egiteko :  https://www.hedabideak.eus : e-posta.
o Komunikazio kanpainak egin ahal izateko (sms, e-mezu) : telefono zenbakia, e-posta
https://www.hedabideak.eus-k ez ditu zure datu pertsonalak komertzializatzen. Hauek erabiliak dira behar delarik bakarrik edo estatistika edo ikerketa lanetarako.
 
7.3 Sarbide, zuzenketa eta kontratze eskubidea 
Indarrean dagoen europar araudiaren arabera, https://www.hedabideak.eus –en erabiltzaileek eskubide hauek dauzkate ::
o   Sarbide eskubidea (RGPDko 15. artikulua) eta zuzenketarakoa  (RGPDko 16.artikulua), eguneratzekoa, erabiltzaileen datuen osoki ikustekoa, izaera pertsonaleko datuen gakotzeko edo ezabatzeko eskubidea (RGPDko 17. Artikulua), xuxenak, ez osoak, nahasgarriak, baliogabetuak direlarik, edo beraien bilketa, erabilpena, komunikazioa edo kontserbazioa debekatua delarik.
o  Onespen bat edonoiz erretiratzeko eskubidea (RGPDko 13-2c artikulua)
o Erabiltzaileen datuen trataera mugatzeko eskubidea (RGPDko 18. Artikulua)
o  Erabiltzaileen datuen trataera kontratzeko eskubidea (RGPDko 21. artikulua)
o  Erabiltzaileek hornitu datuen eramangarritasun eskubidea, datu horiek trataera automatisatua daukatelarik , beraien adostasun edo kontratu batean finkatua  delarik (RGPDko 20. artikulua) 
o  Erabiltzaileen heriotza ondoren, beraien datuen zortea zehazteko eta hautatzeko https://www.hedabideak.eus-ek nori behar dituen (edo ez) datu horiek komunikatu, aitzinetik izendatuko den norbaiti.
https://www.hedabideak.eus-ek erabiltzailearen heriotza jakin bezain laster eta berarengandiko agindurik ez izanik, https://www.hedabideak.eus haren datuen suntsitzera engaiatzen da, salbu haien kontserbatzea beharrezkoa gertatzen bada, frogatzeko helburuz edo legezko obligazioagatik.
Erabiltzaileak jakin nahi balu, https://www.hedabideak.eus-ek nola erabiltzen dituen haren Datu Pertsonalak, haien zuzentzea galdegin edo haiek ez tratatzea nahi balu, erabiltzaileak https://www.hedabideak.eus- i idatz diezoke helbide honetara :  :
Euskal Hedabideak – Lehendakaria, Eki Pagoaga
Landagoien bidea 875 -64480 UZTARITZE
Kasu horretan, erabiltzaileak erakutsi behar du zein diren https://www.hedabideak.eus-ek  zuzentzea, eguneratzea edo ezabatzea nahiko lituzkeen Datu Pertsonalak, agiri baten bidez nor den zehazki agertuz (Nortasun Karta edo pasaportea).
Datu Pertsonalen ezabatzeko galdeak, legeak https://www.hedabideak.eus-i inposatzen dizkion obligazioen menpean daude, dokumentuen kontserbatze edo artxibatze sailetan bereziki. Azkenik, https://www.hedabideak.eus-en erabiltzaileek kontrola agintariei eskabide bat pausa diezaiekete, eta bereziki CNIL-i (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).
 
7.4 Datu pertsonalen ez komunikatzea 
https://www.hedabideak.eus-ek ezin ditu bere bezeroengandik eskuratu informazioak tratatu, aterpetu edo Europako Batasunaz kanpoko edo europar komisioak « ezegokitzat » daukan herrialde batetara lekuz aldatu, bere bezeroa aitzinetik jakinean eman gabe. Halere, https://www.hedabideak.eus  beregain gelditzen da bere azpi-tratatzaile tekniko eta komertzialen hautatzerako unean, baldin eta hauek aski garantia aurkezten badiote, Datuen Zaintzarako Araudi Orokorraren eskariei buruz (RGPD : n° 2016-679).
https://www.hedabideak.eus beharrezko neurri guzien hartzera engaiatzen da, informazioen segurtasuna zaintzeko eta batez ere baimenik ez duten pertsonei komunikatuak ez izateko. Haatik, Bezeroaren informazioen osotasuna edo konfidantzialtasuna eragiten duen gertaera bat https://www.hedabideak.eus –en jakinean emana balitz, beronek lehenbailehen beharko luke bezeroa jakinean eman eta hartuak dituen zuzentze neurriak berari komunikatu. Bestalde, https://www.hedabideak.eus-ek ez du « datu minberarrik » biltzen.  
https://www.hedabideak.eus-en adar eta azpitratazaile batzuek (zerbitzu emaileek) erabiltzailearen Datu Pertsonalak trata ditzakete, hemengo politikaren helburuak betetzeko bakar-bakarrik.
Bakoitzak bere ahalmenen mugetan eta gorago aipatu helburuentzat,  https://www.hedabideak.eus- en erabiltzaileen datuetara sar daitezkeen pertsona nagusiak, gure kliente zerbitzuko enpleatuak dira bereziki.  
 

8. Gertaera jakinarazpena  

Ahalegin guziengatik, metodo bakar bat ez da internetez transmititzeko segurtasuna osoa duenik, ez eta biltze elektronikoa egiteko ere. Ondorioz, segurtasun oso-osorik ez dezakegu bermatu. 
Segurtasun aldetik arteka baten berri jakiten bagenu, dagokien erabiltzaileak jakinean eman genitzake, beren aldetik neurri egokiak hartzeko gisan. Gertaera notifikatzeko gure prozedurek legezko obligazioez kondu atxikitzen dute, nazional mailakoak edo europa mailakoak izan. Gure klienteak beren kondu segurtamenari dagozkion gaietan osoki jakinean atxikitzeko engaiamendua hartzen dugu eta beharrezkoak dituzten informazio guzien hornitzeko, beraien aldetik reporting mailan beraien arauzko obligazioak errespetatzen laguntzeko.  
https://www.hedabideak.eus webgunea darabilenaren informazio personal bakar bat ez da publikatua erabiltzaileak jakin gabe, ez eta trukatua, transferitua, utzia edo saldua edozein euskarritan beste norbaiti.  https://www.hedabideak.eus-en eta bere eskubideen erosketa hipotesi batek ahalbidetu lezake aipatu informazio horien transmisioa balizko erosleari egitea, berau https://www.hedabideak.eus. Webgunearen erabiltzailea bezala datuen kontserbazio eta modifikazio obligazioen betetzera  behartua litekeelarik 

8.1 Segurtasuna
Datu Pertsonalen eta Osasun Datu Pertsonalen segurtasuna eta konfidentzialtasuna segurtatzeko, https://www.hedabideak.eus-ek baliabide estandard batzuek babesten dituzten sareak baliatzen ditu, hala nola suebaki, izenorde, enkripzioa eta pasahitza.
Datu Pertsonalen trataera egiterakoan, https://www.hedabideak.eus- ek arrazoizko neurri guziak hartzen ditu, galtzetik, erabilpen desbideratutik, baimenik gabeko sarbidetik,  zabaltzetik, faltsutzetik edo suntsitzetik babesteko.
 

9. Hypertestu lokarriak « cookies » eta balizak (“tags”) internet 

https://www.hedabideak.eus webguneak beste webgune batzuei buruzko hypertestu lokarri multxo bat dauka, https://www.hedabideak.eus-en baimenarekin tokian emana dena. Halere https://www.hedabideak.eus-ek ez dauka horrela bisitatuak diren webguneetako edukien egiaztatzeko ahalbiderik eta ondodrioz ez dauka erantzukizunik batere.   
Salbu  cookiesen desgaitzea erabakitzen baduzu, webguneak erabil ditzan erabakitzen duzu. Noiznahi cookiesen desgaitzea erabaki dezakezu eta hori urririk, eskainiak eta datxikola oroitaraziak zaizkizun desgaitzeen bideak erabiliz, jakinik halere horren egiteak webguneak proposatzen dizkizun zerbitzu guzietarako edo parte baterako sarbidea ttipituko edo trabatuko duela. 

9.1. « Cookies »-ak  
« Cookie » bat informazio fitxategi ttiki bat da, erabiltzailearen nabigatzailera igorria dena eta erabiltzailearen terminalaren baitan sartua dena (adibidez : ordenagailu, smartphone). Fitxaategi horrek  bere baitan dauzka erabiltzaileari buruzko informazioak, erabiltzailearen internet sarbidearen hornitzailea, erabiltzailearen ustiaketa sistema, hala nola sarbiderako data eta ordua.Edozein gisaz  Cookiesek ez dezakete erabiltzailearen terminala funditu.
https://www.hedabideak.eus-ek erabiltzailearen informazioak trata ditzake, webgunearen bisitatzeari dagokionez, hala nola kontsultatu dituen orriak, egin dituen bilaketak. Infromazio horiei esker https://www.hedabideak.eus –k erabiltzailearen webgunearen, nabegazioaren edukia hobe dezake. 
Cookiesek nabegazioa edota webguneak proposatu zerbitzuen hornidura erraztu dezakete, Erabiltzaileak bere nabegatzailea konfigura dezake, erabakitzen ahal izateko onartu nahi dituen ala ez, cookiesak terminalean sartuak izateko gisan, edo alderantziz, baztertuak izan daitezen, edo sistematikoki edo beren igorgailuaren arabera. Erabiltzaileak bere nabegaziorako  logiziela  konfigura dezake ere, cookiesen onarpena edo errefusa puntualki proposatua izan zakion, cooke bat bere terminalean sargaitua izan aitzin. https://www.hedabideak.eus-ek erabiltzailea jakinean ematen du, kasu horretan, gerta daitekeela bere nabegaziorako logizielaren funtzionaltsaun guziak ez erabilgarriak izatea.
Erabiltzaileak ez baditu cookiesak bere terminalean edo nabegatzailean sartu nahi, edo erabiltzaileak sartuak direnak ezabatzen baditu,  erabiltzailea jakinean emana da, webgunerako bere nabegazioa eta bere esperientzia mugatuak izan daitezkeela.  Gauza bera gerta liteke,  https://www.hedabideak.eus-ek  edo honen laguntzaileetarik batek ezin ezagutua balitu, kontabilitate teknikoarentzat, terminalak darabilen nabegatzaile mota, hizkuntza eta afixatze parametroak edo terminala internetn konektatua den herrialdea.
Hola gertatuz geroz, https://www.hedabideak.eus-ek erantzunkizun orori uko dagio, webgunearen funtzionamendu ahulduaren ondorioentzat eta hala beharrez https://www.hedabideak.eus,-ek proposatzen dituen zerbitzuentzat, erabiltzaileak (ii) cookiesak errefusatzearen ondorio (i) delako eta erabiltzailearen hautuagatik https://www.hedabideak.eus -ek ezin dituelako haien funtzionamendurako beharrezkoak diren cookiesak grabatu edo kontsultatu. Cookiesen eta erabiltzailearen hautuen kudeaketarako, nabegatzaile bakoitzaren konfigurazioa ezberdina da. Nabegatzailearen laguntza menuan deskribatua da, erabiltzaileak jakin dezan, cookesen mailan nola aldatu behar dituen bere nahikundeak.
Erabiltzaileak edonoiz ager eta alda dezake bere aukera cookesei buruz.  Bestalde,  https://www.hedabideak.eus -ek  kanpoko laguntzaileak dei ditzake, sail horretan deskribatuak diren informazioen biltzeko eta tratatzeko. 
Azkenik, https://www.hedabideak.eus webgunean edo beronen aplikazio mugikorrean dauden Twitter, Facebook, Linkedin et Google Plus-eko  sozial sareetan eskainiak zaizkien ikonoak klikatuz eta erabiltzaileak onartua badu cookesen pausatzea internet  webgunean bere nabegazioa jarraituz  edo  https://www.hedabideak.eus-en aplikatzio mugikorrean,  orduan cookesak pausa ditzake ere zure terminaletan (ordenagailu, tauleta, sakelako telefono).  
Zure onespenarekin baizik ez daitezke cookes horiek zure terminaletan pausa, zure nabegazioa internet webgunean jarraituz  edo https://www.hedabideak.eus-en aplikazio mugikorrean. Hala ere, erabiltzaileak edonoiz berrikus dezake https://www.hedabideak.eus-i cookies mota horien pausatzeko eman dion bere onespena.

9.2. Web balises-ak ("Tags")
https://www.hedabideak.eus -ek  noizean behin erabil ditzake internet balizak (deituak direnak ere « tags », ou ekintza balizak, pixel bateko GIF, GIF gardenak, GIF ikusezinak eta batetik baterako GIF eta web azterketan aditua (eta beraz, dagozkion informazioak, erabiltzailearen IP helbidea barne,  metatzeko gai den baten bitartez kanpoko herrialde batera zabal.
Baliza horiek lineako publizitateetan ezarriak litezke, internautak webgunerako sarbidea ukan dezan, eta bidenabar beronen orri ezberdinetan.   .
Teknologia horrek https://www.hedabideak.eus-i damaio bisitariek webguneari buruz dituzten erantzunak eta haren jardueren eraginkortasuna  balioesteko bidea (adibidez, orri bat zenbat aldiz irekia izan den eta informazioak kontsultatuak), hala nola erabiltzaileak zenbat darabilen webgune hori.
Halabeharrez, kanpoko laguntzaileak webguneko eta baliza horiei esker beste internet webgunetako bisitarien gaineko informazioa bil litzake, webgunearen jardueraz txostenak  egin https://www.hedabideak.eus-entzat eta, beronen eta interneten erabilpenari buruzko  beste zerbitzu batzuk hornitu.
 

10. Eskubide aplikagarria eta justizia eremua.  

https://www.hedabideak.eus-en erabilpenari buruzko auzi oro frantses eskubideari dagokio.
Legeak ahalbidetzen ez duen kasuetaz kanpo, bakarrik Baionako auzitegi eskudunen gain dago.